נצ'ו פנצ'ו *

Print Friendly, PDF & Email

לא לא אשא על כתפיי  

את גלימת הנוכלים

גם אם היא מפתה ומבטיחה

לא אשא אותה

 

רוצחי היבשת וכל האנטישמים שלה

איני רוצה, ואיני יכול לסלוח ולמחול לכם

כי גלימותיכם מגועלות בדם יהודי

המפוזר על פני כל היבשת כולה

לדיראון עולם

 

ועתה,

שוב נעור בי הזעם העתיק

זעמו של ילד יהודי קטן אחד

זעם קשה ושורף שאינו מוכן

להתפתות להצעותיכם הנדיבות

המבקשות מחילה וסליחה

 

זה אני הילד הקטן שצועק

ברחובות היבשת בחיימה שפוכה ושורפת:

"נצ'ו פנצ'ו",

לא ולא !

 

לא אשא לעולם על כתפיי

את גלימות הרוצחים

הנוטפות דם ילד יהודי קטן

המוגשות היום "כמתנה"

לכל המרבה במחיר

 

ואתם, בני ונכדי לדורותיכם

עשו כטוב בעינכם

אבל דעו וזכרו,

 

זו לא דרכי

כי אני  הילד שצועק בזעם:

"נצ'ו פנצ'ו"

לעולמים

 

      יאיר פלגי 23.1.21

     (נכתב לקראת יום השואה הבינלאומי  27.1.21)

 

* "נצו' פנצו'": בטוי ילדותי בסרבו קרואטית

    שפרושו  "לא ולא בשום אופן"

ד"ר יאיר פלגי, פסיכולוג קליני בכיר. קליניקה פרטית בעפולה, רחוב חבצלת 7ב , עפולה, מיקוד 1839669 טל' 050-7577568